Keramický krúžok

 

                Lego krúžok                                                   Klubík     

        

                                                                      

   Aktivity Komunitného centra tu:                                                                                                                                              Podporili nás: