Názov projektu: Zlepšenie školskej úspešnosti rozvojom vybraných vzdelávacích oblastí a kompetencií v Miestnom združení YMCA NESVADY

 

 

 

 

Kurzy pre deti

 

 Názov projektu: „Šlapeme v ústrety zdravému a bezpečnému pohybu“

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska Z fondu „Deti v bezpečí“

 

 

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Krízový plán KC YMCA Nesvady tu:

 

 

 

 

Otváracie hodiny aktivity tu:

Podporili nás:

 

Podporili nás: