„YMCA spája Komunitu“

Info tu:

 

 

 

Anglický denný tábor s lektormi z USA

Link na prihlasovanie tu:

 

Názov projektu: Zlepšenie školskej úspešnosti rozvojom vybraných vzdelávacích oblastí a kompetencií v Miestnom združení YMCA NESVADY   

www.minedu.sk           www.esf.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Krízový plán KC YMCA Nesvady tu:

 

Otváracie hodiny aktivity tu:

 

Podporili nás:

 

Podporili nás: