Našu činnosť môžete finančne   podporiť:

 https://ymca.darujme.sk/1453/

 

            Letný Tábor 2019

online prihláška tu:

 

Denný Anglický tábor 2019 

online prihláška tu:

                                           

 Dorastový tábor 2019

     

 

 Novika: Keramický krúžok

Novinka: Lego krúžok

 

        Ostatné aktivity YMCA

Klubík

                Podporili nás:

                Podporili nás:

 

 

Aktivity Komunitného centra tu: